Toiminta

Kuoron sääntöjen mukaan "yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää mieskuorolaulua ja musiikkiharrastuksia paikkakunnalla. Tässä tarkoituksessa yhdistys toimeenpanee harjoituksia ja esitelmätilaisuuksia sekä konsertteja, iltamia ja juhlia tai avustaa niitä esityksillään".

Eo. sääntökohta on kirjoitettu yli 77v. sitten, joka vieläkin pitää paikkansa. Kuoron tehtävänä on ts. toimia musiikin ja mieskuorotoiminnan alalla herättäen ja ylläpitäen kiinnostusta mieskuoromusiikkin niin laulajien kuin yleisönkin keskuudessa.


Kuoro tarjoaa myös jäsenilleen mahdollisuuden kehittyä sekä musiikillisesti, että teknisesti joka mahdollistaa yksilön suorituksen osaltaan tyydyttämään kuulijansa ja muun yhteisön musiikillisia tarpeita.

Kuoromme asettaa jäsenilleen tavoitteeksi omien musiikillisten taitojen kehittämisen kuoron harjoitusten ja yksilöllisten harjoitusten avulla. Mieskuoroliitto ry:n jäsenkuorona pyrimme osoittamaan sekä yksilöiden että kuoromme tasoa muun muassa Mieskuoroliiton merkkisuorituksilla.


Perinteisesti vuosittaiseen toimintaan kuuluu joulukonsertit, kevätkonsertti, vappusimaus, itsenäisyysjuhlaan liittyvät laulut, erilaisten kirkkopyhien yhteyteen liittyvät esiintymiset kirkossa ja haudoilla sekä muita esiintymisiä n. 20kpl tarpeen mukaan.


Kuoron ohjelmisto koostuu perinteisistä mieskuorolauluista, kirkkolauluista ja viihteellisistä säestyksellisistä esityksistä erilaisissa kokoonpanoissa. Ohjelmistossa on myös uudempaa kuoromusiikkia. Kvartettilauluharjoitukset kuuluvat myös kuoron ohjelmaan.


Mieskuoro Lohjan Miehet toimii erittäin tiiviissä yhteistoiminnassa sekä Lohjan Seurakunnan että Lohjan kaupungin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Lohjan orkesterin ja Lohjan Harmonikkakerhon kanssa. Mieskuoro Lohjan Miehet on harrastanut myös yhteispohjoismaista musiikkikulttuuria mieskuorolaulun saralla lähes koko olemassaolonsa aikana. Vuonna 1952 kuoro teki ensimmäisen vierailunsa Tanskaan. Kuorolla on ystävyyskuorot Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Kuorot tapaavat toisensa kolmen vuoden välein vuorotellen eri maassa.